2Power Projects

De vitaliteit van een organisatie start met de vitaliteit en bevlogenheid van haar medewerkers.  Vakbekwaamheid alleen is niet langer voldoende om goed te kunnen presteren. Gelukkige medewerkers die zowel fysiek, mentaal en sociaal-emotioneel in balans zijn, presteren beter. Ook zijn zij beter toegerust voor het uitoefenen van hun functie, zijn intrinsiek gemotiveerd, innovatiever en productiever. Zo is het verzuim beduidend minder dan hun minder vitale collega’s.

Waarom vitaliteit in een organisatie?

Onderzoek wijst uit dat organisaties met vitale en bevlogen medewerkers 21% productiever en 22% meer winstgevend zijn. Klanten beoordelen vitale en bevlogen organisaties gemiddeld 10% beter dan niet-vitale organisaties. Vitale organisaties kennen 37% lager verzuim  en gemiddeld 45% lager verloop. Kortom: investeren in een vitale en bevlogen organisatie loont!  Dit vraagt echter wel om “vitaal leiderschap”.

Visie

Mijn visie is dat vitale, gelukkige en bevlogen medewerkers het kloppend hart vormen van elke organisatie.  En dat vitale teams bijdragen aan een vitale organisatie. Echter, een integrale aanpak is nodig om tot diepgaande en duurzame gedrags- en cultuurverandering te komen.  Dat betekent dat je ook op strategisch en tactisch niveau naar de organisatie als geheel moet willen kijken.

Vitaliteit Balansmodel Organisatie

Mentaal

Wat is de visie van het bedrijf? Welke gedachten en overtuigingen over (het werken in) de organisatie heersen?

Emotioneel

Hoe is de sfeer en hoe verloopt de communicatie? Voelt iedereen zich op zijn gemak en wordt er goed samengewerkt?

Fysiek

Hoe zijn de taken verdeeld en de processen geregeld? Hoe zijn de werkomgeving en de werkomstandigheden?

Innerlijk

Welke missie is leidend? Waar staat de organisatie voor, wat is haar kracht? Is er passie en bevlogenheid?

Daadkracht

Zijn het organisatiedoel en de prioriteiten duidelijk? Is iedereen gemotiveerd en heeft iedereen het juiste stuur voldoende in handen?

Hoe is dit in jouw organisatie?

Heb jij nú een situatie die de vitaliteit van jouw organisatie ondermijnt of dit in de toekomst zou kunnen gaan doen? ‘Speelt’ er iets, maar krijg je er de vinger niet achter? Ligt het verzuim hoger dan dat jij acceptabel vindt? Mis je nog een vitaliteitsbeleid om krachtig te zijn voor nu en de toekomst met je medewerkers en/of organisatie? 2Power kun je inhuren voor al je vitaliteitsprojecten.

Met de workshop ‘Quickscan Organisatie in Balans’ help ik je het probleem duidelijk te krijgen en mooier nog, gaan we meteen aan de slag om tot een door het team gedragen oplossing te komen. En dat kan allemaal al in één dagdeel!

Ook kan ik met je meedenken over de vitaliteit onder medewerkers voor nu en de toekomst.

 

Inschrijving Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle nieuws over Vitaliteit & gezonde leefstijl

schrijf u dan nu in voor de 2Power Nieuwsbrief.