Quickscan Organisatie

De Quickscan Organisatie in Balans™ is een uniek instrument ontwikkeld door MARK Academy. Het is een vijf-dimensionale scan gericht op de factoren die samen de vitaliteit bepalen van ieder team, afdeling of de organisatie in zijn geheel.

 

Wat levert de Quickscan op?

Bewustzijn van de “vitaliteit” van de organisatie;

Inzicht in de kernoorzaken van problemen binnen de organisatie;

Geen advies van buitenaf, maar inzicht van binnen uit;

Duidelijkheid over hoe de vitaliteit van de organisatie verbeterd kan worden;

Draagvlak onder de medewerkers, zicht op de pijnpunten, duurzame oplossingen;

Vijf-dimensionale integrale aanpak, kort tijdsbestek (1 dagdeel)

 

Werkwijze

Er wordt gestart vanuit een gezamenlijk ervaren probleem binnen de organisatie (bijvoorbeeld hoog ziekteverzuim of teruglopende resultaten)

Met behulp van de Quickscan wordt snel helder wat de belangrijkste kernoorzaken zijn van dit probleem;

Vervolgens krijgen de deelnemers zicht op de gewenste situatie als deze kernoorzaken worden weggewerkt;

Tot slot heeft men helder voor ogen wat er nodig is om de nieuwe situatie te realiseren

Doelgroep

Voor iedere organisatie die duurzaam succesvol wil zijn. Zowel voor teams als medewerkers van een organisatie.

Investering

De investering voor de Quickscan bedraagt vanaf € 795,- exclusief btw. Groepsgrootte: maximaal 10 deelnemers.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Quickscan of bent u benieuwd wat ik als leefstijlcoach voor uw organisatie en/of personeel kan betekenen? Als leefstijlcoach of als procesbegeleider in het realiseren van vitaliteit in uw organisatie? Vul het contactformulier in zodat ik contact met u kan opnemen.